do góry ^

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza


Na podstawie art. 91 ust. 9 i 9e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2081) Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że przystąpił do opracowania projektów:

 

1)    Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej - pobierz

2)    Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy miasto Kalisz - pobierz

3)    Aktualizacji Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10. - pobierz

 

Wobec powyższego od dnia 11 kwietnia do dnia 2 maja 2019 r. włącznie zapewnia się udział społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentów.

Wersja elektroniczna ww. projektów Programów ochrony powietrza dostępna jest pod adresem: http://www.bip.umww.pl w zakładce „Ogłoszenia/ Ogłoszenia 2019”

Wersja papierowa dostępna jest w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 1040, w godzinach pracy Departamentu.

Uwagi i wnioski można składać w następującej formie:

  • pisemnej poprzez wypełnienie i przesłanie na adres:

Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

– formularza zamieszczonego na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, poprzez uzupełnienie i przesłanie na adres e -mail: pop@umww.pl formularza zamieszczonego na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Środowiska.

Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Spotkania informacyjne w ramach procedury zapewnienia udziału społeczeństwa odbędą się w dniach:

24.04.2019 r. Ratusz w Kaliszu, Główny Rynek 20, sala nr 36; godz. 11.00 – projekt Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy miasto Kalisz

25.04.2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, Sala konferencyjna część B, piętro10:

  • godz. 13.30 - projekt Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej
  • godz. 16.00 - projekt Aktualizacji Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10

Formularze zgłoszeniowe:

  • do Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej - pobierz
  • do Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy miasto Kalisz - pobierz
  • do Aktualizacji Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10 - pobierz


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-04-11 Marzena Andrzejewska-Wierzbicka
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-04-11 08:48:39 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5438 razy