do góry ^

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w przedmiocie ujednolicenia tekstu pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie Instalacji Spalania Paliw w Elektrowni Pątnów II z siedzibą przy ul. Kazimierskiej 45, 62-510 Konin


DSR-II-1.7222.83.2019                                                                                          

Poznań, dnia 14 maja 2020 r.

          

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,   poz. 283 ze zm.) w zw. z art. 218 pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.), Marszałek Województwa Wielkopolskiego - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-05-14 Marzena Andrzejewska-Wierzbicka
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-05-19 11:49:58 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 85 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020