do góry ^

Zawiadomienie o wyniku konsultacji dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania


Wypełniając obowiązek wynikający z przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz z §12 ust. 1 uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLIX/751/10 z dnia
5 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – informuję o braku zgłoszenia uwag w toku konsultacji dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania przez nw. podmioty:

  1. Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego;
  2. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zawiadomienie informujące o konsultacjach wraz z projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania, zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (www.bip.umww.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w dniach od 27 stycznia do 3 lutego 2020 r.

Wobec powyższego, projekt uchwały skierowany zostanie do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego celem podjęcia uchwały przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-02-18 Monika Paczyńska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-02-19 09:37:26 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 274 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020