do góry ^

Interpretacja indywidualna co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy o odpadach w przedmiocie konieczności posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów


DSR-II-2.7244.1.74.2019                                                                                   

Poznań, dnia 30 października 2020 r.

 

 

DECYZJA

 

            Na podstawie art. 34 ust. 5, ust. 12 i ust. 16 ustawy z dnia 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.), w zw. z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku……………………………………………………………………………….

 

ORZEKAM

 

udzielić interpretacji indywidualnej co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy o odpadach, tj. uznać, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji Spółka jest zobligowana do posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-10-30 Marzena Andrzejewska-Wierzbicka
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-11-09 09:44:04 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 3735 razy