do góry ^

Interpretacja indywidualna przepisów ustawy o odpadach w zakresie obowiązków ponoszenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej z tytułu wpisu do rejestru


Poznań, dnia 24 sierpnia 2022 r.

DSI-IV.7013.77.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 34 ust. 5, ust. 12, ust. 16 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.), art. 50 ust. 1, art. 57 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 699) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Przemysława Olejnika, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjnego Przemysław Olejnik, z siedzibą w miejscowości Wąbiewo 26, 64-061 Kamieniec, reprezentowanego przez radcę prawnego Joannę Kostrzewską, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k. z siedzibą przy ulicy Strusia 10, 60-711 Poznań - pobierz dokumentOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-08-24 Małgorzata Knapczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-08-24 15:30:59 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 634 razy