do góry ^

Informacja o przyjęciu zmiany Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym


Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje o przyjęciu przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, mocą uchwały Nr II/26/24 z dnia 27 maja 2024 r., zmiany Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym.

Uchwała - pobierz dokumentOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2024-07-05 Agnieszka Lewicka
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2024-07-05 14:54:39 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 135 razy
UMWW ©2024