do góry ^

Sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"


Sprawozdanie - pobierz
Tabela 1 – Wykaz dotacji udzielanych w 2018 w trybie otwartych konkursów ofert - pobierz
Tabela 2 – Rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert - pobierz
Tabela 3 – Tryb „małych grantów” w 2018 roku - pobierz
Raport z przeprowadzonej Oceny jakości współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-05-29 Adam Habryło
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-05-29 08:27:11 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 3601 razy