do góry ^

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015


Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” - pobierz

Tabela 1 – Wykaz dotacji udzielanych w 2015 w trybie otwartych konkursów ofert - pobierz
Tabela 2 – Rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert w roku 2015 - pobierz
Tabela 3 – Tryb „małych grantów” w 2015: oferty, dotacje i rezultaty - pobierz
Raport z przeprowadzonej Oceny jakości współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015 - pobierz

Załącznik nr 1 do Raportu - Zestawienie wyników badania ankietowego - pobierz
Załącznik nr 2 do Raportu - Informacja o jakości współpracy w Samorządzie Województwa Wielkopolskiego - pobierz
Załącznik nr 3 do Raportu - Dane obrazujące stan współpracy międzysektorowej w skali kraju – pobierz
 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2016-05-30 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-05-30 15:05:14 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 4987 razy