do góry ^

Sprawozdanie z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2019-2023 za rok 2019


Sprawozdanie z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2019-2023” za rok 2019 - pobierz
Wykaz dotacji udzielanych w 2019 w trybie otwartych konkursów ofert - pobierz
Rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-05-27 Adam Habryło
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-05-27 14:03:48 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 3156 razy