do góry ^

Raport Wojewódzki – Gospodarka odpadamiRaport został wygenerowany z Wojewódzkiego Systemu Odpadowego prowadzonego na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (teks jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). Co prawda, w dniu 23 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 21), w związku z czym utraciła moc ustawa o odpadach z 2001 r., to jednak zgodnie z przepisami przejściowymi część regulacji dotychczasowej ustawy pozostawiono w mocy.  Zgodnie z treścią art. 238 ust. 3 ustawy o odpadach z 2012 r. wojewódzka baza danych, o której mowa w art. 37 ust. 6 ustawy o odpadach z 2001 r. jest prowadzona na podstawie przepisów dotychczasowych, które stanowią m. in., że marszałek województwa prowadzi wojewódzką bazę danych, dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem udzielanych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz sporządza raport wojewódzki i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

 

Raporty Wojewódzkie – Gospodarka odpadami

 


Poznań, 08.07.2015 r.

 

Raport wojewódzki za 2014 - pobierz

 


Poznań, 05.07.2016 r.

 

Raport wojewódzki za 2015 - pobierz

 


Poznań, 27.07.2017 r. 
 

Raport wojewódzki za 2016 - pobierz


Poznań, 31.08.2018 r.

 

Raport wojewódzki za 2017 - pobierz


Poznań, 07.11.2019 r.

 

Raport wojewódzki za 2018 - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2010-02-10 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2010-02-10 11:44:22 przez Marek Górski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 31689 razy
UMWW ©2024