do góry ^

Ogłoszenie o zamówieniu dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Wyprodukowanie i emisja dwuminutowych audycji radiowych o WRPO 2014+ na antenie pięciu lokalnych rozgłośni radiowych wraz z emisją powtórek - DPR-III-4-1.434.4.4.2017


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy - pobierz
Załączniki  Nr 2:

  • Nr 2 A  - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. spełniania warunków udziału - pobierz
  • Nr 2 B  - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia  z postępowania - pobierz
  • Nr 2 C - Oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24  ust. 1 pkt. 23 ustawy - pobierz

Załącznik Nr 3 – Istotne  postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz
Załącznik Nr 5 – Wykaz osób - pobierz


Poznań, 29.11.2017 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ 1 - pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz


Poznań, 01.12.2017 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ 2 - pobierz


Poznań, 05.12.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz


Poznań, 07.12.2017 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ 3 - pobierz


Poznań, 08.12.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

 


Poznań, 12.12.2017 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ 4- pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- pobierz


Poznań, 15.12.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 24.01.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert oraz unieważnieniu postępowania w  zakresie poszczególnych części zamówienia - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-11-21 Grzegorz Potrzebowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-11-21 14:14:40 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6634 razy