do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Publikacja ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2017r., z podziałem na części – BZP.II.272.5.2017


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1 -  Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 2:

  • Nr 2 A  – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust.1 w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 ustawy (obligatoryjne) - pobierz
  • Nr 2 B – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy - pobierz

Załącznik Nr 3:

  • Nr 3 A – Formularz cenowy dla części I - pobierz
  • Nr 3 B – Formularz cenowy dla części II - pobierz

Załącznik Nr 4:

  • Nr 4 A – Istotne postanowienia umowy dla części I - pobierz
  • Nr 4 B – Istotne postanowienia umowy dla części II - pobierz

Poznań, 16.02.2017 r.

Modyfikacja SIWZ – pobierz
Zmodyfikowana SIWZ – pobierz
Zmodyfikowany załącznik nr 3A do SIWZ – pobierz


Poznań, 21.02.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 27.02.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-02-13 Marcin Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-02-13 15:37:12 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 4978 razy