do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa mebli wraz z wniesieniem i montażem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu– DA-IV-1.272.2.2017


 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1 -  Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 2:

  • Nr 2 A – Oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt. 2) i ust.1 b ustawy Pzp -pobierz
  • Nr 2 B  – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust.1 pkt. 1) w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12–22 ustawy Pzp (obligatoryjne) i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp (fakultatywne) - pobierz
  • Nr 2 C – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp - pobierz

Załącznik Nr 3 – Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy - pobierz

Załącznik Nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz

Załącznik Nr 4a – Formularz cenowy - pobierz

Załącznik Nr 5 – Wykaz dostaw - pobierz


 


Poznań, 11.04.2017 r.

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 19.04.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-03-31 Jolanta Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-03-31 12:18:35 przez Agnieszka Mendel

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 4856 razy