do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Najem długoterminowy sześciu nowych samochodów osobowych wyprodukowanych w roku 2017 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – DA-IV-1.272.1.2017


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1 -  Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 2: - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) z podziałem na różne auta - pobierz
Załącznik Nr 3 – Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy - pobierz
Załącznik Nr 4:

  • Nr 4 A – Oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt. 2) i ust.1 b ustawy Pzp - pobierz
  • Nr 4 B  – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust.1 pkt. 1) w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12–22 ustawy Pzp (obligatoryjne) i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp (fakultatywne) - pobierz
  • Nr 4 C – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp - pobierz

Załącznik Nr 5 – Wykaz usług - pobierz


Poznań, 10.04.2017 r.

 

Pytania i odpowiedzi do postępowania - pobierz

 


Poznań, 11.04.2017 r.

 

Informacja o zmianie treści SIWZ - pobierz

 


Poznań, 13.04.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

 


Poznań, 13,04.2017 r.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 24.04.2017 r.

Druga zmiana terminu składania i otwarcia ofert - pobierz
Zmieniony zał. nr 2 do SIWZ - SOPZ z podziałem na różne auta - pobierz
Zmieniony zał. nr 3 - Istotne postanowienia umowne - pobierz
Załacznik nr 1 do umowy - pobierz
Załacznik nr 2 do umowy - pobierz
Zmiany Ogłoszenia o zamówieniu - więcej

Poznań, 10.05.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 15.05.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-03-31 Jolanta Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-03-31 12:49:04 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 7660 razy