do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa urządzeń komputerowych oraz oprogramowania w 2017 r. wg dwóch części dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - DA-III-2-2.272.1.2017


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

 


Poznań, 21.04.2017 r.

SIWZ - pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ:

Nr 2A – Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ustawy Pzp) oraz braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ustawy Pzp) - pobierz

Nr 2Aa – plik espd - request - pobierz

Nr 2B  – Instrukcja wypełniania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - pobierz

Nr 2C – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej na podstawie art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23) - pobierz

 

UWAGA: Wykonawca składa załącznik Nr 2C w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy)

Załącznik Nr 3 do SIWZIstotne postanowienia umowy, w tym:

3.1 – Istotne postanowienia umowy dla części 1 zamówienia - pobierz

3.2 – Istotne postanowienia umowy dla części 2 zamówienia - pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ), w tym:

4.1 – SOPZ dla części 1 zamówienia - pobierz

4.2 – SOPZ dla części 2 zamówienia - pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZWykaz głównych dostaw, w tym:

5.1 – Wykaz głównych dostaw dla części 1 zamówienia - pobierz

5.2 – Wykaz głównych dostaw dla części 2 zamówienia - pobierz

 


Poznań, 23.05.2017 r.

 

Wyjaśnienie treści SIWZ - pobierz

Zmodyfikowany załącznik nr 3.2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - pobierz

Ogłoszenie o sprostowaniu - pobierz


Poznań, 31.05.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 21.06.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-04-20 Jolanta Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-04-20 11:27:11 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5447 razy