do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Organizacja wydarzenia w zakresie informacji i promocji Funduszy Europejskich obejmującego organizację biegu wokół Jeziora Maltańskiego w Poznaniu wraz z imprezami towarzyszącymi– DPR-III-4-1.434.32.2017


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1 -  Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 2:

Nr 2 A – Oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt. 2) i ust.1 b ustawy Pzp - pobierz
Nr 2 B – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust.1 pkt. 1) w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12–22 ustawy Pzp (obligatoryjne) i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp (fakultatywne) - pobierz
Nr 2 C – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp - pobierz

Załącznik Nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz
Załącznik Nr 4 – Istotne postanowienia umowne - pobierz
Załącznik Nr 5 – Wykaz usług - pobierz


Poznań, 09.06.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz
Zmiana treści SIWZ oraz wyjaśnienie treści SIWZ - pobierz


Poznań, 21.06.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 


Poznań, 26.06.2017 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-06-01 Grzegorz Potrzebowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-06-01 13:32:01 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 4752 razy