do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej, której elementem jest produkcja i emisja w telewizji naziemnej magazynu ekonomicznego oraz zwiastunów o Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 – DPR-III-4-1.434.37.2017


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1 -  Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 2:

Nr 2 A – Oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt. 2) i ust.1 b ustawy Pzp - pobierz
Nr 2 B  – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust.1 pkt. 1) w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12–22 ustawy Pzp (obligatoryjne) i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp (fakultatywne) - pobierz
Nr 2 C – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp - pobierz

Załącznik Nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz
Załącznik Nr 4 –Istotne postanowienia umowne - pobierz
Załącznik Nr 5 – Wykaz usług - pobierz

 


Poznań, 07.07.2017 r.

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 18.07.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-06-29 Grzegorz Potrzebowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-06-29 13:54:33 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 4416 razy