do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa urządzeń sieciowych, oprogramowania, przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe, zakup wparcia dla urządzeń sieciowych i oprogramowania do wirtualizacji w 2017 r. dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu" - DA-III-3.272.1.2017


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 2:

Nr 2A - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ-ESPD) - pobierz
Nr 2Aa - plik espd-request - pobierz
Nr 2B - Instrukcja wypełnienia JEDZ - pobierz
Nr 2C - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

UWAGA: Wykonawca składa oświadczenie o treści wg załącznik Nr 2C w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert
(wg art. 86 ust. 5 ustawy)

Załącznik Nr 3 - Istotne postanowienia umowy, w tym:

3.1 - Istotne postanowienia umowy dla zadania nr 1 zamówienia - pobierz
3.2 - Istotne postanowienia umowy dla zadania nr 2 zamówienia - pobierz

Załącznik Nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ), w tym:

4.1 - SOPZ dla zadania nr 1 zamówienia - pobierz
4.2 - SOPZ dla zadania nr 2 zamówienia - pobierz

Załącznik Nr 5 - Wykaz głównych dostaw dla zadania nr 1 - pobierz
Załącznik Nr 6 - Wykaz osób dla zadania nr 1 - pobierz


Poznań, 08.09.2017 r.

 Wyjaśnienie (odpowiedzi na pytania do treści SIWZ) - pobierz
 Zmieniony załącznik Nr 3.1 do SIWZ – IPU - pobierz


Poznań, 26.09.2017 r.

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ z dnia 14.09.2017 r. - pobierz


Poznań, 04.10.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 23.10.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (zadanie nr 2) - pobierz


Poznań, 27.10.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (zadanie nr 1) - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-08-28 Marcin Jabłoński
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-08-28 13:38:44 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5631 razy