do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup paliw do samochodów służbowych tj. benzyny bezołowiowej i oleju napędowego, w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w roku 2018r. - DA-IV-1.272.8.2017


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1 -  Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 2:

  • Nr 2 A – Oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt. 2) i ust.1 b ustawy - pobierz
  • Nr 2 B  – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust.1 pkt. 1) w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 ustawy Pzp  (obligatoryjne) i ust.5 pkt 1 ustawy Pzp (fakultatywne) - pobierz
  • Nr 2 C – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy - pobierz

Załącznik Nr 3 – Istotne postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 4 – Wykaz całodobowych stacji paliw-wzór - pobierz


Poznań, 03.11.2017 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - pobierz
Zmiana załącznika nr 1 – Formularz ofertowy - pobierz
Zmiana załącznika nr 3 – Istotne postanowienia umowy - pobierz


Poznań, 08.11.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 15.11.2017 r.

Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-10-25 Jolanta Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-10-25 14:36:16 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 6803 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2023