do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „Analiza potencjału rynków Bliskiego Wschodu DRG-2.433.26.2017


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ (specyfikacja istotnych warunków zamówienia) - pobierz
Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 2: Oświadczenia

  • Nr 2 A  - Oświadczenie z art. 22 ust 1 pkt 2 i ust 1b ustawy Pzp - pobierz
  • Nr 2 B  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp (obligatoryjne) i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (fakultatywne) - pobierz
  • Nr 2 C  - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - pobierz

Załącznik Nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz
Załącznik Nr 4 – Istotne  postanowienia umowne (wzór umowy) - pobierz
Załącznik Nr 5 – Wykaz usług - pobierz
Załącznik Nr 6 – Wykaz osób - pobierz


Poznań, 23.11.2017 r.

Informacji z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 01.12.2017 r.

Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-11-15 Beata Łozińska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-11-15 11:45:19 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 8293 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2023