do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „Kompleksowa organizacja stoiska Województwa Wielkopolskiego na targach inwestycyjnych Expo Real odbywających się w dniach 4-6 października 2017 roku w Monachium (Niemcy) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu, Projekt pozakonkursowy „Gospodarna Wielkopolska - DRG-2.433.16.2017


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy - pobierz
Załączniki  Nr 2:

Nr 2 A  - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. spełniania warunków udziału - pobierz
Nr 2 B  - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia  z postępowania - pobierz
Nr 2 C - Oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3 – Istotne  postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz

Załącznik nr 1 do SOPZ – herb województwa wielkopolskiego - pobierz
Załącznik nr 2 do SOPZ - logo projektu z informacją o finansowaniu stoiska z projektu unijnego - pobierz
Załącznik nr 3 do SOPZ – tabliczka promująca eBOI - pobierz

Załącznik Nr 5 – Wykaz usług - pobierz


Poznań, 14.08.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 24.08.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-07-28 Beata Łozińska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-07-28 13:27:12 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 4516 razy