do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami – DF-IV.272.1.2017


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1 -  Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu z art. 22 ust.1 pkt. 2) ustawy Pzp (obligatoryjne) - pobierz
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust.1 pkt. 1) w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12–22 ustawy Pzp (obligatoryjne) - pobierz
Załącznik Nr 4  -  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp - pobierz
Załącznik Nr 5 – Istotne dla stron postanowienia umowy - pobierz
Załącznik nr 6 – Wykaz usług - pobierz
Informacja o zmianie terminu składania ofert - pobierz

 


Poznań, 07.07.2017 r.

Odpowiedzi na pytania  -pobierz

Załącznik nr 5do SIWZ - pobierz


Poznań, 11.07.2017 r.

Zmiany treści SIWZ - pobierz


Poznań, 18.07.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 31.07.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-06-23 Renata Sujak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-06-23 12:18:07 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5018 razy