do góry ^

Przetarg nieograniczony pn: „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w podziale na części.


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik Nr 1 -  Formularz ofertowy

Załącznik Nr 1.1. -  Formularz ofertowy dla części I - pobierz
Załącznik Nr 1.2. -  Formularz ofertowy dla części II - pobierz

Załącznik Nr 2:

Nr 2 A – Oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt. 2) i ust.1 b ustawy Pzp, - pobierz
Nr 2 B  – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust.1 pkt. 1) w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12–22 ustawy Pzp (obligatoryjne) i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp (fakultatywne) - pobierz
Nr 2 C – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp, - pobierz

Załącznik Nr 3 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 3.1. – Istotne postanowienia umowy dla części I - pobierz
Załącznik Nr 3.2. – Istotne postanowienia umowy dla części II - pobierz
Załącznik - potwierdzenie wykonania tłumaczenia pisemnego - pobierz
Załącznik - potwierdzenie wykonania tłumaczenia ustnego - pobierz

Załącznik Nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Załącznik Nr 4.1. – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) dla części I - pobierz
Załącznik Nr 4.2. – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) dla części II - pobierz

Załącznik Nr 5 – Wykaz usług

Załącznik Nr 5.1. – Wykaz usług dla części I - pobierz
Załącznik Nr 5.2. – Wykaz usług dla części II - pobierz

Załącznik Nr 6 - Wykaz osób uczestniczących w postępowaniu

Załącznik Nr 6.1. – Wykaz osób uczestniczących w postępowaniu dla części I - pobierz

Załącznik Nr 7 – Formularz cenowy

Załącznik Nr 7.1. – Formularz cenowy dla części I - pobierz
Załącznik Nr 7.2. – Formularz cenowy dla części II - pobierz


Poznań, 24.02.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

 


Poznań, 02.03.2017 r.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ- pobierz


Poznań, 07.03.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 


Poznań, 22.03.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – CZĘŚĆ 1 - pobierz


Poznań, 24.03.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – CZĘŚĆ 2 - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-02-24 Marcin Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-02-24 13:07:55 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6646 razy