do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „System wsparcia rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej w województwie wielkopolskim - DPR-I-3-1.433.2.2017


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy - pobierz
Załączniki  Nr 2:

  • Nr 2 A - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. spełniania warunków udziału - pobierz
  • Nr 2 B - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia  z postępowania - pobierz
  • Nr 2 C - Oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24  ust. 1 pkt. 23 ustawy - pobierz

Załącznik Nr 3 – Istotne  postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz
Załącznik Nr 5 – Wykaz usług - pobierz
Załącznik Nr 6 – Wykaz osób - pobierz


Poznań, 27.07.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 04.08.2017 r.

Informacja o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania oraz zawiadomienie o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-07-19 Grzegorz Potrzebowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-07-19 12:45:14 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6761 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2023