do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „System zarządzania treścią i publikacjami, w którego skład wchodzą: zredagowanie, druk i dystrybucja w 2017 roku 4 numerów biuletynu informacyjnego WRPO „Nasz Region, 10 wydań E-biuletynu „Nasz Region oraz przygotowanie i druk Poradnika WRPO 2014+ - DPR-III-4-1.434.6.2017


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy - pobierz
Załączniki  Nr 2:

Nr 2 A  - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. spełniania warunków udziału - pobierz
Nr 2 B  - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia  z postępowania - pobierz
Nr 2 C - Oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24  ust. 1 pkt. 23 ustawy - pobierz

Załącznik Nr 3 – Istotne  postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz
Załącznik Nr 5 – Wykaz usług - pobierz
Załącznik Nr 6 – Wykaz osób - pobierz


Poznań, 21.02.2017 r.

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ - pobierz


Poznań, 28.02.2017 r.

Informacji z otwarcia ofert - pobierz
 


Poznań, 16.03.2017 r.

Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-02-17 Grzegorz Potrzebowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-02-17 09:52:12 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 4908 razy