do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „Usługa dystrybucji 12 wydań magazynu samorządowego Monitor Wielkopolski (miesięcznik), jako dodatku załączanego do czasopism na terenie województwa wielkopolskiego w podziale na 7 części- KS-R.272.2.2017.


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1 -  Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 2:

Nr 2 A  – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust.1 w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 ustawy (obligatoryjne) - pobierz
Nr 2 B – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy - pobierz

Załącznik Nr 3a – Istotne postanowienia umowne – część 1 - pobierz

Załącznik Nr 3b – Istotne postanowienia umowne – część 2 - pobierz

Załącznik Nr 3c – Istotne postanowienia umowne – część 3-7 - pobierz


Poznań, 03.01.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 08.01.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-12-21 Ryszard Taciak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-12-21 12:08:05 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5004 razy