do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „Wsparcie procesu przeprowadzenia Oceny jakości współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy - DO-I.272.4.2017


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy - pobierz
Załączniki  Nr 2:

Nr 2 A  - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. spełniania warunków udziału - pobierz
Nr 2 B  - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia  z postępowania - pobierz
Nr 2 C - Oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24  ust. 1 pkt. 23 ustawy - pobierz

Załącznik Nr 3 – Istotne  postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) wraz z załącznikami - pobierz

Załącznik nr 1 do SOPZ – Wzór ankiety wysyłanej przez Zamawiającego do organizacji pozarządowych - pobierz
Załącznik nr 2 do SOPZ – Schemat opracowania informacji o jakości współpracy w Samorządzie Województwa Wielkopolskiego - pobierz
Załącznik nr 3 do SOPZ – Scenariusz moderowania spotkania ewaluacyjnego - pobierz
Załącznik nr 4 do SOPZ – Schemat Raportu z przeprowadzonej Oceny jakości współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i organizacji pozarządowych - pobierz
Załącznik nr 5 do SOPZ – Schemat ustalania oceny współpracy - pobierz
Załącznik nr 6 do SOPZ – Lista pytań kontrolnych do przeprowadzenia Oceny współpracy - pobierz
Załącznik nr 7 do SOPZ – Niezbędnik do (samo)oceny współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi (Lokalny Indeks Jakości Współpracy) - pobierz

Załącznik Nr 5 – Wykaz usług - pobierz


Poznań, 28.02.2017 r.

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ - pobierz


Poznań, 02.03.2017 r.

Odpowiedź  na zapytanie 2 do SIWZ - pobierz
 


Poznań, 06.03.2017 r.

Informacji z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 23.03.2017 r.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-02-24 Adam Habryło
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-02-24 10:51:24 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 8476 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2023