do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych oraz druk materiałów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2017 roku z podziałem na części. DR-II.272.1.2017"


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) - pobierz

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy - pobierz

Załączniki Nr 2:

Nr 2A - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pobierz

Nr 2B – Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3  – Istotne postanowienia umowy - pobierz

Załącznik Nr 4 -  Formularz cenowy

Nr 4A - dla części I zamówienia - pobierz

Nr 4B - dla części II zamówienia - pobierz

Załącznik Nr 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Nr 5A- SOPZ dla części I zamówienia - pobierz

Nr 5B - SOPZ dla części II zamówienia - pobierz

(wzory logotypów - pobierz)

Załącznik Nr 6 – Zestawienie wydruków fotografii

Nr 6A- dla części I zamówienia - pobierz

Nr 6B- dla części II zamówienia - pobierz


Poznań, 08.05.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 


Poznań, 10.05.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I zamówienia - pobierz

 

 


Poznań, 12.05.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II zamówienia - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-04-27 Marek Beer
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-04-27 14:41:19 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 4711 razy