do góry ^

Przetarg nieograniczony: Przygotowanie oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej z okazji obchodów 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - GM.272.6.2017


Ogłoszenie o zamówieniu- pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik nr 1 - formularz oferty - pobierz

Załącznik nr 1-7 do załącznika 1 - pobierz

Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. spełniania warunków udziału - pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia  z postępowania - pobierz
Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 24  ust. 1 pkt 23 dot. przynależności do grupy kapitałowej - pobierz
Załącznik nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy - pobierz
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz uslug - pobierz
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób - pobierz
Załącznik nr 8 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz


Poznań, 12.10.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmiana treści SIWZ - pobierz
Dokumenty po zmianach SIWZ:
zmieniony SIWZ - Kampania - pobierz
zmieniony Załącznik nr 1 formularz oferty - Kampania - pobierz
zmieniony Załącznik nr 1-7 do załacznika 1 - tabele - pobierz
zmieniony Załącznik nr 8 do SIWZ - SOPZ - Kampania - pobierz
zmieniony Załącznik nr 2 do załącznika nr 1 – opis koncepcji akcji promocyjnych - pobierz


Poznań, 17.10.2017 r.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - pobierz


Poznań, 17.10.2017 r.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - pobierz


Poznań, 19.10.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 15.11.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-10-06 Tomasz Grudziak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-10-06 14:28:43 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6865 razy