do góry ^

Przetarg nieograniczony: Sukcesywne świadczenie usług drukarskich dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2018 roku - BZP-III.272.25.2017


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy - pobierz
Załączniki Nr 2:

Nr 2 A - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału - pobierz
Nr 2 B - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu - pobierz
Nr 2 C - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3 - Istotne postanowienia umowy - pobierz
Załączniki Nr 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący jednocześnie formularz cenowy - pobierz
Załącznik Nr 4a - Opis teczki departamentowej 26 DA - pobierz
Załącznik Nr 5 - Wykaz wykonanych usług - pobierz
Załącznik Nr 6 - Zlecenie wykonania przedmiotu umowy - pobierz
Załącznik Nr 7 - Protokół odbioru przedmiotu umowy - pobierz
Biuletyn próbny wydruk - pobierz


Poznań, 15.12.2017 r.

Zmiana i wyjaśnienia treści SIWZ - pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz


Poznań, 19.12.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 27.12.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-12-07 Marcin Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-12-07 11:12:23 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6375 razy