do góry ^

Przetarg nieograniczony: Wydruk i dostawa kalendarzy ściennych z okazji obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - BO.272.7.2017


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy - pobierz

Załączniki Nr 2:

            Nr 2 A Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu - pobierz

            Nr 2 B Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3 Istotne postanowienia umowy - pobierz

Załączniki Nr 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący jednocześnie formularz cenowy - pobierz

Załącznik Nr 5 Zlecenie wykonania przedmiotu umowy - pobierz

Załącznik Nr 6 Protokół odbioru przedmiotu umowy - pobierz

Biuletyn próbny wydruk https://box.umww.pl/d/ca404091074242a786dc/
 


Poznań, 22.12.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 03.01.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-12-14 Anna Jaworska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-12-14 14:10:48 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5919 razy