do góry ^

Sukcesywne świadczenie usług transportowych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w roku 2018


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Zał. nr 1A do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz
Zał. nr 1B do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
Zał. nr 1C do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - pobierz
Zał. nr 2 do SIWZ - SOPZ - pobierz
Zał. nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy - pobierz
Zał. 3 do Umowy (Istotnych postanowień umowy) - pobierz
Zał. 4 do Umowy (Istotnych postanowień umowy) - pobierz
Zał. 5 do Umowy (Istotnych postanowień umowy) - pobierz
Zał. nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy - pobierz
Zał. nr 5 do SIWZ - Wykaz usług - pobierz

Poznań, 22.11.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 30.11.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-11-09 Marcin Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-11-09 14:16:16 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5650 razy