do góry ^

Zamówienie publiczne pn. „Powierzenie Spółce „Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o." (Wykonawca) realizacji zadań publicznych na rzecz Województwa Wielkopolskiego (Zamawiający) w zakresie świadczenia specjalistycznej usługi Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji Projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa", którego Beneficjentem będzie Samorząd Województwa Wielkopolskiego"."


Informacja o zamiarze zawarcia umowy o której mowa w art. 67 ust. 11 ustawy prawo zamówień publicznych - pobierz


Poznań, 22.12.2017 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-09-21 Marlena Sierszchulska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-09-21 14:20:20 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5036 razy