do góry ^

Zapytanie ofertowe na „Stworzenie koncepcji oraz wyprodukowanie spotu reklamowego promującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).


Zapytanie ofertowe - pobierz
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 2 – Wykaz wykonywanych usług - pobierz
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej - pobierz
Załącznik nr 4 – Wzór umowy - pobierz


Poznań, 04.08.2017 r.

Informacja o zmianie terminu składania ofert - pobierz


Poznań, 07.09.2017 r.

Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-07-28 Grzegorz Potrzebowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-07-28 09:01:43 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 4998 razy