do góry ^

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich pasażerskich przewozów kolejowych ” - DT-III.272.1.2021


Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6a6131f4-104c-4f90-8a24-658e4c7ba3d4
 

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany treści SWZ zamieszczane będą pod wyżej wymienionym adresem.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-12-28 Robert Pilarczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-12-28 10:45:38 przez Joanna Kaczmarczyk
ostatnia zmiana treści: 2022-02-14 09:33:25 przez Joanna Kaczmarczyk

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 1715 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2022