do góry ^

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: Ochrona osób i mienia ruchomego oraz obiektów Województwa Wielkopolskiego wraz z siedzibami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2022 roku - DA-IV-3-1.272.4.2021


Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/40b4539a-c3e6-4088-8423-6ffe347e0572

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany treści SWZ zamieszczane będą pod wyżej wymienionym adresem.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-12-09 Jolanta Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-12-09 13:34:06 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 1374 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2022