do góry ^

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „Sukcesywne świadczenie usług drukarskich dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2022 roku” - BZP-III.272.5.2021


Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/21cc29de-bb4b-420a-8ceb-ddcc3f2befc7


Wszelkie wyjaśnienia i zmiany treści SWZ zamieszczane będą pod wyżej wskazanym adresem.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-12-23 Marcin Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-12-23 07:54:51 przez Aleksandra Wierska
ostatnia zmiana treści: 2021-12-23 07:55:48 przez Aleksandra Wierska

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 1299 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2022