do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa do Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCKZiU), biorących udział w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, fabrycznie nowego sprzętu i pomocy dydaktycznych w celu doposażenia pracowni kształcenia zawodowego obejmujących kierunki nauczania związane z opieką zdrowotną i pomocą społeczną wraz z ich dystrybucją” - Nr sprawy: DE-II.433.4.2023


Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-zp.umww.pl/procurements/74/procurementOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2023-03-13 Dorota Kinal
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-03-13 12:20:11 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 802 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2023