do góry ^

Budowa stoiska wystawienniczego Województwa Wielkopolskiego według projektu Zamawiającego na targach Inter Food Astana, odbywających się w dniach 29-31 maja 2019 r. w Astanie (obecnie Nur-Sultan), w Kazachstanie oraz targach Food Taipei, odbywających się w dniach 19-22 czerwca 2019 r. w Tajpej, na Tajwanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu, Projekt pozakonkursowy „Gospodarna Wielkopolska"- DRG-III-1.433.9.2019


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 2: Oświadczenia:

  • Nr 2 A – Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. spełniania warunków udziału - pobierz
  • Nr 2 B – Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia  z postępowania - pobierz
  • Nr 2 C – Oświadczenie z art. 24  ust. 1 pkt 23 dot. przynależności do grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3 A i 3 B – Istotne  postanowienia umowy dla części I i II zamówienia - pobierz, pobierz
Załącznik Nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz

  • Załącznik nr 1 do SOPZ w zakresie I i II części zamówienia – projekt stoiska wystawienniczego Zamawiającego wraz ze specyfikacją materiałową - pobierz
  • Załącznik nr 2 do SOPZ w zakresie I części zamówienia – plan zarezerwowanej powierzchni stoiska na targach Inter Food Astana - pobierz
  • Załącznik nr 3 do SOPZ w zakresie I części zamówienia – wytyczne organizatora targów Inter Food Astana - pobierz
  • Załącznik nr 4 do SOPZ w zakresie II części zamówienia – plan zarezerwowanej powierzchni stoiska na targach Food Taipei - pobierz
  • Załącznik nr 5 do SOPZ w zakresie II części zamówienia – wytyczne organizatora targów Food Taipei - pobierz

Załącznik Nr 5 – Wykaz wykonanych usług - pobierz


Poznań, 16.04.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 25.04.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I zamówienia - pobierz


Poznań, 06.05.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II zamówienia - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-04-08 Beata Łozińska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-04-08 13:41:59 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1657 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019