do góry ^

Ogłoszenie o zamówieniu „Sukcesywne świadczenie usług drukarskich dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2019 roku"


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy - pobierz
Załączniki Nr 2:

Nr 2 A - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału - pobierz
Nr 2 B - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu - pobierz
Nr 2 C - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3 - Istotne postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący jednocześnie formularz cenowy - pobierz
Załącznik Nr 5 - Wykaz wykonanych usług - pobierz
Załącznik Nr 6 - Zlecenie wykonania przedmiotu umowy - pobierz
Załącznik Nr 7 - Protokół odbioru przedmiotu umowy - pobierz
Biuletyn próbny wydruk - pobierz


Poznań, 12.12.2018 r.

Informacja o zmianie terminu składania ofert - pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz


Poznań, 13.12.2018 r.

Odpowiedzi na pytania - pobierz
Terminarz stojący - wizualizacja - pobierz


Poznań, 19.12.2018 r.

informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 09.01.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-12-07 Marcin Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-12-07 12:24:16 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2177 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020