do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Analiza potencjału eksportowego przedsiębiorstw województwa wielkopolskiego" (zadanie nr 1) oraz „Analiza potencjału rynków Afryki subsaharyjskiej” (zadanie nr 2)


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ: - formularz oferty - pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ:

Nr 2 A  - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. spełniania warunków udziału - pobierz
Nr 2 B  - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
Nr 2 C - Oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24  ust. 1 pkt 23 ustawy - pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ:

Nr 3A - Istotne  postanowienia umowy (IPU) – zadanie nr 1 - pobierz
Nr 3B - Istotne  postanowienia umowy (IPU) – zadanie nr 2 - pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ:

Nr 4A: - SOPZ – zadanie nr 1 - pobierz
Nr 4B: - SOPZ – zadanie nr 2 - pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz usług - pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz osób - pobierz

Klauzula informacyjna dot. RODO - pobierz


Poznań, 13.02.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 02.03.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-02-04 Beata Łozińska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-02-04 10:59:36 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-03-02 14:04:25 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1604 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021