do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wydanie w formie drukowanej publikacji Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w latach 2018-2019– DPR-I-3.433.8.2018


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 2:

Nr 2 A - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz
Nr 2 B - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
Nr 2 C - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - pobierz

Załącznik Nr 3 – Istotne postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz
Załącznik Nr 5 – Wykaz usług - pobierz
Załącznik Nr 6 – Wykaz osób - pobierz
Załącznik Nr 7 – Protokół odbioru przedmiotu umowy - pobierz


Poznań, 14.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 26.06.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-06-05 Grzegorz Potrzebowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-06-05 13:32:14 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2940 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021