do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej z okazji 102 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” w ramach zadania: „Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” Numer sprawy: GM.272.3.2020


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy - pobierz
Załączniki Nr 2 do SIWZ:

Nr 2 A  - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. spełniania warunków udziału - pobierz
Nr 2 B  - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
Nr 2 C - Oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24  ust. 1 pkt 23 ustawy - pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – IPU - pobierz
Załącznik nr 4 do SIWZ – SOPZ z zał. - pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz usług - pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz osób - pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Koncepcja kreatywna kampanii - pobierz

Klauzula informacyjna dot. ograniczeń (RODO) - pobierz


Poznań, 21.10.2020 r.

Odpowiedź na pytanie 1 - pobierz


Poznań, 23.10.2020 r.

Odpowiedzi na pytania 2 - pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie z dnia 27.10.2020 r., godz. 09:30 na dzień 28.10.2020 r., godz. 09:30, otwarcie ofert o godz. 12:00 i w tym zakresie ulega zmianie zapis rozdziału XIII ust. 1 i 2 SIWZ.


Poznań, 28.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 10.11.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-10-19 Tomasz Grudziak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-10-19 09:52:55 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-11-10 19:08:59 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1050 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020