do góry ^

Produkcja i emisja dwuminutowych audycji radiowych o WRPO 2014+ na antenie pięciu lokalnych rozgłośni radiowych wraz z emisją powtórek - DPR-III-4-1.434.7.2019


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ: Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ:

  • Nr 2 A  - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. spełniania warunków udziału - pobierz
  • Nr 2 B  - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
  • Nr 2 C - Oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24  ust. 1 pkt 23 ustawy - pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Istotne  postanowienia umowy (IPU) - pobierz
Załącznik nr 4 do SIWZ: - SOPZ - pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz osób - pobierz


Poznań, 11.02.2019 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - pobierz


Poznań, 13.02.2019 r.

  1. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ z 11.02.2019 r. - pobierz
  2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

Poznań, 18.02.2019 r.

Informacja o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert - pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz


Poznań, 20.02.2019 r.

Pytanie i odpowiedź do SIWZ - pobierz
Zmodyfikowane IPU - pobierz

 


Poznań, 25.02.2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 07.03.2019 r.

 

Informacji o unieważnieniu postępowania dla części zamówienia - pobierz


Poznań, 13.03.2019 r.

 

Informacji o wyborze oferty dla zadania częściowego nr 2 - pobierz


Poznań, 21.03.2019 r.

 

Informacji o wyborze oferty dla zadania częściowego nr 5 - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-02-06 Grzegorz Potrzebowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-02-06 14:46:47 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2112 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020