do góry ^

Przetarg nieograniczony na „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2020 r.- BZP-II-1.272.1.2020


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ -  Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 2 do SWIZ:

  • Nr 2 A – Oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt. 2) i ust.1 b ustawy Pzp - pobierz
  • Nr 2 B  – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pobierz
  • Nr 2 C – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - pobierz

  • Załącznik nr 3 do Istotnych postanowień umownych – potwierdzenie wykonania tłumaczenia pisemnego - pobierz
  • Załącznik nr 4 do Istotnych postanowień umownych - potwierdzenie wykonania tłumaczenia ustnego - pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz usług - pobierz

Informacje o ograniczeniach, o których mowa w art. 8a ust. 2 i 4 oraz art. 97 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych - pobierz


Poznań, 17.01.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 07.02.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-01-09 Marcin Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-01-09 14:18:57 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-02-07 12:10:27 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 845 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020