do góry ^

Przetarg nieograniczony pn. :„Dostawa mebli wraz z wniesieniem i montażem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – DA-IV-1.272.1.2019


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ  (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) - pobierz

Załącznik Nr 1 -  Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 2:

  • Nr 2 A – Oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt. 2) i ust.1 b ustawy Pzp - pobierz
  • Nr 2 B  – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust.1 pkt. 1) w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12–22 ustawy Pzp (obligatoryjne) i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp (fakultatywne) - pobierz
  • Nr 2 C – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp - pobierz

Załącznik Nr 3 – Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy - pobierz

Załącznik Nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz

Załącznik Nr 4a – Formularz cenowy - pobierz

Załącznik Nr 5 – Wykaz dostaw - pobierz

 

Informacja RODO - pobierz


Poznań, 31.07.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 21.08.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-07-19 Jolanta Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-07-19 14:09:48 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 762 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019