do góry ^

Przetarg nieograniczony pn. Kompleksowa organizacja stoiska wystawienniczego Województwa Wielkopolskiego na targach Smaki Regionów, odbywających się w dniach 28 – 30 września 2019 roku w Poznaniu - DR-III.7163.33.2019


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ:

Nr 2 A  - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. spełniania warunków udziału - pobierz
Nr 2 B  - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
Nr 2 C - Oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24  ust. 1 pkt 23 ustawy - pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – SOPZ wraz z załącznikami - pobierz

Nr 1 – Plan stoiska z zaznaczoną powierzchnią - pobierz
Nr 2 - Wykaz wystawców wraz z zapotrzebowaniem - pobierz
Nr 3 - Logo Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska - pobierz
Nr 4 - Herb Województwa Wielkopolskiego - pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz usług - pobierz

Klauzula dot. RODO - pobierz


Poznań, 26.08.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 13.09.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-08-14 Marek Beer
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-08-14 10:05:45 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 817 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020