do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „Kompleksowa usługa polegająca na wynajęciu namiotu wraz z podłogą, wykonaniu projektu oraz zabudowy stoiska wystawienniczego wraz z transportem, montażem i demontażem namiotu i stoiska na potrzeby promocji Województwa Wielkopolskiego podczas Dożynek Prezydenckich w Spale w dniach 14-15 września 2019 r." Nr sprawy: DOW-I-2.052.69.2019


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - pobierz
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ lub SOPZ) - pobierz

Załącznik nr 1 do SOPZ – Wizualizacja - pobierz

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - pobierz
Załącznik nr 6 – Wykaz usług - pobierz
Załącznik nr 7 – Wzór umowy - pobierz

Klauzula informacyjna dotycząca RODO - pobierz


Poznań, 25.07.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 05.08.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-07-16 Marcin Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-07-16 10:05:17 przez Justyna Ratajewska

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 880 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020