do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: Miasta średnie w województwie wielkopolskim i ich znaczenie dla rozwoju regionu - DPR-II-6.433.1.2019


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ: Formularz ofertowy; - pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ:

  • Nr 2 A  - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. spełniania warunków udziału - pobierz
  • Nr 2 B  - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
  • Nr 2 C - Oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24  ust. 1 pkt 23 ustawy - pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Istotne  postanowienia umowy (IPU) - pobierz
Załącznik nr 4 do SIWZ: - SOPZ - pobierz
Załącznik Nr 5A do SIWZ – Wykaz osób (wg warunków progowych) - pobierz
Załącznik Nr 5B do SIWZ – Wykaz osób (wg kryteriów oceny ofert) - pobierz


Poznań, 12.02.2019 r.

Sprostowanie dotyczące terminu składania i otwarcia ofert określonego w rozdziale XIII SIWZ: zapisano 15 stycznia 2019 r., powinno być, zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu 15 luty 2019 r

 


Poznań, 15.02.2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 28.02.2019 r,

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-02-07 Grzegorz Potrzebowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-02-07 14:20:08 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2310 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020