do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „Ochrona ubezpieczeniowa majątku i odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2020-2023 BZP-II-1.272.2.2020


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ:

Nr 2A – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz

Nr 2B – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz

Nr 2C  – Oświadczenie dot. przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ – Program ubezpieczenia - SOPZ - pobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz budynków i budowli - pobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ – Szkodowość - pobierz

Informacja o ograniczeniach - pobierz


Poznań, 20.02.2020 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ - pobierz

Załącznik - Zaświadczenie dot. szkodowości z dnia 18.02.2020 r - pobierz


Poznań, 25.02.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 09.03.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-02-10 Marcin Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-02-10 13:32:30 przez Katarzyna Matysiak
ostatnia zmiana treści: 2020-03-09 09:11:53 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 596 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020